​TLF: 8748 9292

​Historie

Via materiale venligst stillet til rådighed af Lokal Historisk Samling i Hammel, har det været muligt at danne dette historiske indblik i, hvordan strømmen kom til Hammel.

Fundamentet til det vi i dag kender som Hammel Elforsyning blev grundlagt i 1903, da Hammel Elektricitetsværk I/S som et af de første provinselektricitetsværker blev anlagt, samtidig med f. eks. Værket i Århus.

Det er bemærkelsesværdigt, at afd. ingeniør Bruun, der beregnede og projekterede Elektricitetsværket, var fremsynet nok til, at det først i 1932 blev nødvendigt at udvide ledningsnettet. Fra begyndelsen var anlægget udviklet som et trelederanlæg med spænding 2 x 200 volt. Forsyningsområdet var fra starten meget beskedent, da der kun var 26 målersteder.

Virksomhedens første maskinanlæg var to engelske sugegasmaskiner på hver 35 HK. Den nye dieselmotor var endnu så uprøvet, at man ikke turde anbefale den. Med disse to enheder, klarede værket sig udmærket til 1909, hvor der udvidedes med en Burmeister & Wain 45-55 HK dieselmotor. Næste udvidelse kom i 1916, da den ene gasmaskine blev erstattet af en "Atlas" diesel maskine af samme størrelse, således den kunne monteres på gasmaskinens fundament.

Tidspunktet var dårligt valgt, da der kort efter opstod problemer med fremskaffelse af brændselsolie, hvorfor den gamle gasmaskine måtte monteres igen. Kul til gasværket blev også hurtigt en mangelvare, derfor forsøgte man sig med at fremstille gas af træ og tørv. Man nåede lige at konstatere, at disse lette materialer afgav en både rigelig og god tørvegas, inden alt i motor og maskiner var klistret sammen af tjære. Snart lærte man at rense gassen med tjæreudskiller, og gasværket omdannedes til et moderne, tidsvarende gasværk.

​Elektricitetsværkets Burmeister & Wain dieselmotor omdannedes ligeledes til gasmotor. Med alle tre enheder gående på samme gasværk, etableredes upåklagelig og sikker drift i ca. 3½ år. Værkets akkumulator var imidlertid i meget stærk forfald og istedet for at bekoste en ny og større med tilhørende bygning, besluttede man at søge tilslutning til Gudenåcentralen for levering af suppleringsstrøm. Dette anlæg kom, som det første i Danmark, i drift november 1921.

Gamle avisudklip:

Kilder:

Firmainfo

Hammel El-forsyning Net A/S

CVR: 32479243

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9292

Email: Tryk Her