​TLF: 8748 9292

Hammel El-Værk skal nedlægges

Udgifterne til Nyordningen nær en halv Million

Hammel Avis d. 30. 1. 1950

Hammel El-Værks Bestyrelse har det sidste Aar arbejdet med Spørgsmaalet om en bedre Strømforsyning, og efter Mødet i Bjerringbro krones Anstrengelserne med Held. Der har været mange Vanskeligheder at overvinde, og El-Værksbestyrer H. Andreasen har gjort et stort Arbejde for, at det skulde lykkes.

Om Nyordningen udtaler El-Værksbestyreren: — Lederen af Gudenaa-Centralen, Direktør Neerlin skal nu udarbejde et Grundlag for Samarbejdet. Vi bliver ikke Medlem af Midkraft, men Værkerne i Kjellerup, Bjerringbro og Hammel skal købe Strøm sammen med Selskabet Ego i Bjerringbro. Hvis Egos Strømkøb hos Midtkraft bliver sa meget større, at det kan faa en Mand mere i Midtkrafts Repræsentantskab, vil dette Mandat blive stillet til Raadighed for de tre Værker i Hammel, Kjellerup og Bjerringbro, som kan udpege Manden. De tre Værker vil sikkert faa betydelige Fordele ved den nye Ordning og alligevel blive uafhængige af Ego. Hammel skal bygge en Linje til Galten som Forsyningslinje, medens den gamle Linje til Ego bliver Reservelinje.

Saa hurtigt som muligt​

Hammel-Værket bliver nedlagt og der bygges en ny Transformator i et af Lokalerne. Resten skal lejes ud, og vi kan sælge Maskinerne. Hammel 

​Slagteri faar to Transformatorer, en til Kraft og en til Lys. Mejeriet faar en, Anbæk en, Frijsenborg Slot en og Tulstrup en til Vandværket og Beboerne.

Det er Meningen at Arbejdet skal begyndes saa hurtigt som kuligt, men først skal det vedtages i de forskellige El-Værker, og Pengene til Udvidelserne skal bevilges. Jeg vil gerne have begyndt først i Marts, saa vi kan få Luftlinjen bygget, inden der er Korn paa Markerne. I hammel By bliver Ledningerne lagt i Jordkabler. Det er ikke nemt at sige noget om Udgifternes Størrelse, men for Hammel El-Værk vil de sikkert komme nær en halv Million Kr.

Udgifterne for Forbrugerne​

For Forbrugerne vil der blive Udgifter ved Motorernes Udskiftning eller Forandring, hvorimod der for Forbrugerne af Lys kun bliver smaa Udgifter. Det gælder særlig Udskiftning af gamle Ledninger og Afbrydere. Vi har fra El-Radet faaet visse Dispensationer i Overgangstiden, saa Udgifterne ikke bliver alt for store ved Overgangen til Vekselstrøm. Der er ikke Tvivl om, at naar hele Spørgsmaalet er i Orden, vil det betyde bedre og billigere Strømforsyning for Hammel og Anbæk.

M-d.​

Firmainfo

Hammel El-forsyning Net A/S

CVR: 32479243

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9292

Email: Tryk Her