​TLF: 8748 9292

Energispareforpligtelser

Netselskaberne skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi.
Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

Netselskabet har et samlet energisparemål for 2018 på 1.360 MWh.

I 2017 var det samlede mål ligeledes 1.360 MWh, og der er indberettet i alt 1.441 MWh realiserede besparelser for 2017.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer.


Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.

Netselskabet udfører ikke opgaven selv, men har indgået aftale med en aktør om løsning af opgaven. 


Som slutbruger kan du kontakte hvilken som helst aktør i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

I 2018 er der indgået aftale med Verdo Go Green.

Som energiforbruger i DK har du mulighed for at få del i rådgivning og tilskud fra Verdo Go Green, som Hammel Elforsyning har lavet en aftale med.

Du kan få rådgivning og tilskud uanset om du repræsenterer en erhvervsvirksomhed eller er privat boligejer:

Er du boligejer i DK: Klik her


Er du erhverv i DK: Klik her

Jf. Energispareaftalen (BEK nr 830 af 27/06/2016 ) §10 stk. 2 & 4 har Hammel Elforsyning overdraget realisering af energibesparelser til Verdo Go Green A/S

Her kan ses oversigt fra 2013 og frem:

​​​

Oversigt energibesparelser 2019

Oversigt energibesparelser 2018

Oversigt energibesparelser 2017

Oversigt energibesparelser 2016

Oversigt energibesparelser 2015

Oversigt energibesparelser 2014

Oversigt energibesparelser 2013

Overblik fra 2006-2019

​​

Firmainfo

Hammel El-forsyning Net A/S

CVR: 32479243

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9292

Email: Tryk Her